Konsekwencje nieprzestrzegania praw konsumenta

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a także przepisy krajowe zapewniają konsumentom bezpieczeństwo zdrowotne i ekonomiczne poprzez szeroką kontrolę i przepisy, jakie zobowiązują przedsiębiorców. Aby przedsiębiorca działał w granicach tego prawa nie może naruszać bezpieczeństwa konsumentów oferując im towary i usługi, które zagrażają ich życiu lub zdrowiu. Nie może również narzucać …