Prawa konsumenta

Prawa konsumenta

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a także przepisy krajowe zapewniają konsumentom bezpieczeństwo zdrowotne i ekonomiczne poprzez szeroką kontrolę i przepisy, jakie zobowiązują przedsiębiorców. Aby przedsiębiorca działał w granicach tego prawa nie może naruszać bezpieczeństwa konsumentów oferując im towary i usługi, które zagrażają ich życiu lub zdrowiu. Nie może również narzucać niekorzystnych warunków umów, być nieuczciwą konkurencją, czy też stosować nierzetelne praktyki biznesowe. Zobowiązany jest również przekazywać rzetelne i prawdziwe informacje na temat swoich produktów i usług, tak, by każdy konsument miał do nich dostęp i mógł się z nimi zapoznać. Dlaczego istnieją takie przepisy?

Konsument stroną słabszą

Przyjmuje się, że przepisy dotyczą nie tylko wielkich firm i dużych przedsiębiorstw, ale również tych małych i średnich, a także osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. W relacji przedsiębiorca – konsument, zdecydowanie słabszą stroną jest ten drugi, ponieważ często przychodzi mu kupować rzeczy lub korzystać z usług, o których wie niewiele albo nic. Dlatego stworzone jest prawo, które ma ograniczać i wykluczać stosowanie nieuczciwych praktyk wobec konsumentów. Nieistotne jest tutaj w jakiej branży działa dany przedsiębiorca. Może być to sklep internetowy, biuro rachunkowe, czy salon sprzedaży samochodów. Każdego obowiązują jednakowe przepisy, których zadaniem jest chronić dobro konsumentów. W wielu kwestiach z tej dziedziny mogą pomóc specjaliści z UniTax

Konsekwencje nieprzestrzegania praw konsumenta

Konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają praw konsumenta to przede wszystkim sankcje finansowe. Może to być kara nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), która jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej po stwierdzeniu stosowania praktyk uderzających w dobro konsumentów. Karą dla nieuczciwego przedsiębiorcy może być również niekorzystne dla niego postanowienie sądu, jeśli konsument zdecyduje się dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.