Wspólnota mieszkaniowe, do której należą budynki i mieszkania podejmuje wszelkie decyzje dotyczące eksploatacji budynków. Zarządzanie nieruchomościami to jednak nie łatwy proces i wymagający dużego zaangażowania. Dlatego coraz więcej wspólnot decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnego zarządcy. Skutecznie ułatwia to zarządzaniem nieruchomości, a wspólnota nie traci przy tym żadnej kontroli.

Kim jest zarządca nieruchomości?

Jak wspomniano, zarządzanie nieruchomościami wymaga bardzo dużego zaangażowania. Jednak oprócz tego potrzeba jest także konkretna wiedza. W związku z tym, dużo lepszym rozwiązaniem jest powierzenie spraw wspólnoty profesjonalnemu zarządy. W tym przypadku członkowie wspólnoty mogą mieć pewność, że ich nieruchomości zarządzane będą w sposób profesjonalny. Zarządca nieruchomości musi powiem posiadać odpowiednie uprawnienia, które świadczą o jego wiedzy i doświadczeniu. Profesjonalny zarządca wpisany jest także do Rejestru Zarządców Nieruchomości. Zarządca zobowiązany jest także do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Zadanie zarządcy

Do głównym zadań zarządcy należy realizacja bieżących czynności związanych z utrzymaniem nieruchomości. Wymienić można tu takie zadania jak planowanie oraz realizacja remontów, zachowanie czystości w budynkach, wszelkie konserwacje i naprawy, a w okresie zimowym odśnieżanie terenu nieruchomości. Zadanie te wymagają nie tylko zaangażowania, ale także znajomości określonych przepisów prawa, np. tych dotyczących prawa budowlanego. Zarządca nieruchomości pełni także rolę reprezentanta członków wspólnoty przed innymi podmiotami.

Korzyści ze współpracy z zarządcą

Dla członków wspólnoty jest to przede wszystkim oszczędność czasu. Wszelkimi sprawami zajmuje się zarządca, a ich praca ograniczona jest do minimum. Dzięki temu wszelkie procesy związane z zarządzaniem nieruchomościami przebiegają zdecydowanie szybciej. Dla członków wspólnoty jest to także kwestia bezpieczeństwa. Pełną odpowiedzialność bierze bowiem na siebie zarządca nieruchomości. Skorzystanie z usług zarządcy oznacza także to, że wszelkie przeglądy elektryczne, kominiarskie czy gazowe zawsze będą wykonywane w terminie. Dzięki swojemu doświadczeniu zarządca także wybierze najlepsze i najbardziej profesjonalne firmy, które te przeglądy będą miały wykonać. Oczywiście oddanie spraw związanych z nieruchomościami zarządcy nie oznacza, że członkowie wspólnoty tracą nad nimi kontrolę. Wręcz przeciwnie, mają oni pełny wgląd do wszelkiej dokumentacji

Artykuł opracowany we współpracy z firmą https://www.nordhome.com.pl/